โครงการบ้านดี เดอะแฮมิลตัน (ชัยพฤกษ์)

(สีขาว-หลังคาเทาตัดทอง, งานสีอะคริลิค)