ร้านจัดจ้าน (ราชพฤกษ์)

(สีขาว-หลังคาขาวตัดทอง, งานปิดทองแท้ตามลวดลาย)