บ้าน คุณวิภารัตน์

(สีมุก, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)