พิพิธภัณฑ์ ทหารเรือ

(สีขาว-หลังคาเทาตัดทอง, งานสีอะคริลิค)