บ้าน คุณอีฟ

(สีมุก-หลังคามุกตัดทอง, งานสีอะคริลิค)