สาธร ฮอนด้าคาร์ส์ (สาขาแยกสาทร-นราธิวาส)

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)