บริษัท บางกอกค้าเหล็ก จํากัด

(สีขาว-หลังคาทอง, งานสีอะคริลิค)