คาราเพซ (หัวหิน-เขาเต่า)

(สีมุก, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)