โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ

(สีขาว-หลังคาทอง, งานสีอะคริลิค)