บริษัท รวมเจริญวู๊ด มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)