บริษัท สยามลูปออยล์ จำกัด

(สีมุก, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)