สำนักงานสรรพากร พื้นที่กรุงเทพมหานคร 25

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)