จิราทิพย์ คลินิก

(สีโอ๊คแดง, งานปิดทองแท้ตามลวดลาย)