ปั้มน้ำมันปตท. (บางเลน)

(สีขาว, งานปิดทองแท้ตามลวดลาย)