บริษัท ซุ่นชัยอินดัสตรี้ จำกัด

(สีขาว, งานปิดทองแท้ตามลวดลาย)