ตลาดสัตว์เลี้ยงจตุจักร

(สีขาว, งานปิดทองแท้ตามลวดลาย)