โครงการ นรา เฮ้าส์ (พหลโยธิน)

(สีขาว, งานปิดทองแท้ตามลวดลาย)