บริษัท แฟนซี ทิมเบอร์ จำกัด

(สีมุก, งานปิดทองแท้ตามลวดลาย)