บริษัท กิจทรัพย์อุดม จำกัด

(สีขาว, งานสีอะคริลิค)