บ้าน Mr.Sheng

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)