บริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)