บริษัท ทีเอฟพี อินดัสเตรียล จํากัด

(สีขาว, งานสีอะคริลิค)