โรงเรียนนิเวศน์วารินทร์

(สีมุก, งานปิดทองแท้ตามลวดลาย)