หมู่บ้านคริสตัล ทาวน์โฮม

(สีมุก, งานปิดทองแท้ตามลวดลาย, เพิ่มจานรอง)