คอนโด อัลติจูด ยูนิคอร์น (สาทร)

(สีขาว, งานปิดทองแท้ตามลวดลาย)