ปั้มน้ำมันปตท. (สุรินทร์)

(สีมุก, งานปิดทองแท้ตามลวดลาย)