โครงการ อีโคเฮ้าส์ (ศาลายา)

(สีขาวล้วน, งานสีอะคริลิค)