บริษัท พีซเทเลวิชัน จำกัด

(สีขาว-หลังคาขาวตัดทอง, งานปิดทองแท้ตามลวดลาย)