โครงการ ธีรินทร์ ธาม (ตลิ่งชัน)

​(สีขาว-หลังคาขาวตัดทอง, งานสีอะคริลิค)