บริษัท แฮสท์ อินเตอร์ลิ้งค์ จำกัด

(สีขาวอมเหลือง, งานกระเบื้องโมเสค)