คอนโด เดอะคิวบ์ ลอฟท์ (นวลจันทร์)

(สีขาวอมเหลือง, งานกระเบื้องโมเสค)