คอนโด เดอะคิวบ์ พลัส (พหลโยธิน56)

(สีขาวอมเหลือง, งานกระเบื้องโมเสค)