ปั้มบางจาก (หนองแค)

(สีขาว-หลังคาทอง, งานสีอะคริลิค)