บริษัท ซีเอสบี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(สีขาว-หลังคาทอง, งานปิดทองแท้ตามลวดลาย)