บริษัท แอลพีเอส เอสเตท จำกัด

(สีขาว-หลังคาเทาอ่อนตัดทอง, งานสีอะคริลิค)