ปั้มน้ำมันปตท. (ศรีสมาน)

(สีขาว-หลังคาทอง, งานสีอะคริลิค)