บริษัท สหโชคการณ์กิจ จำกัด

(สีขาว-หลังคาเทาตัดทอง, งานสีอะคริลิค)