บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด

​(สีขาว-หลังคาเทาตัดทอง, งานปิดทองแท้ตามลวดลาย)