บริษัท ซีนิทอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด

(สีขาว-หลังคาทอง, งานสีอะคริลิค)