ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิมมานรตี 2552

(สีขาว-หลังคาเทาตัดทอง, งานสีอะคริลิค)