บริษัท เอสอีดับเบิ้ลยูที โคราช จำกัด

​(สีขาว-หลังคาเทาตัดทอง, งานปิดทองแท้ตามลวดลาย)