บริษัท ศุภราช ทัวร์แอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด

(สีมุก-หลังคามุกตัดทอง, งานปิดทองแท้ตามลวดลาย)