บริษัท ทีอาร์อาร์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

​(สีขาว-หลังคาเทาตัดทอง, งานปิดทองแท้ตามลวดลาย)