โรงแรม W1 @ Bangkoknoi

​(สีขาว-หลังคาเทาตัดทอง, งานปิดทองแท้ตามลวดลาย)