บ้าน คุณวีระ

(สีโอ๊คแดง, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)