บ้าน คุณแหม่ม

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)