บ้าน คุณอัฐวัสล์

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)