บ้าน คุณวงเดือน

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)