หจก.สยามเพรสซิ่งอินดัสตรี้

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)