หจก.บุญประกอบบริการ

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)